Projektinddragelse, udnyttelse af komptencer fra Dråben i Havet: