Direktør Martin Dahl, Frederiksberg fonden:

“Frederiksberg fonden er særligt optaget af at støtte fire områder nemlig

Dråben i Havet er et meget fint eksempel på, at medborgerskab er vigtigt, og at et lille initiativ kan blive en katalysator med en stor afledt virkning – nemlig når en initiativtager får mange til at forenes om en fælles sag: At holde byens fortove, pladser og parker rene. Borgerne på Frederiksberg bor tæt, og der har været mange, som har engageret sig. Frederiksbergfonden har et slogan som hedder ”Fra Frederiksberg – Til Frederiksberg” – fordi fondens penge stammer fra en tid, hvor de tilhørte den lokale sparekasse, som havde titusinder af garantindskydere i næsten 100 år. Den tids medborgerskab om en lokal bank er på den måde blevet til vor tids medborgerskab om byens ryddelighed og engagement. Det fortjener Dråben I Havet en stor tak for.”