Jan Kirkensgaard, adm. direktør Faster Oikos

FasterOikos er en af Danmarks mindste pengeinstitutter og er en andelskasse. Der er kun 4 andelskasser tilbage i Danmark, og der kan ikke længere dannes nye andelskasser i Danmark på trods af, at det er den mest demokratiske ejerform for et pengeinstitut, hvor man ikke kan købe sig til indflydelse.

Vi arbejder med baggrund i andelstanken for finansiel inklusion af flygtninge og fattigdomsbekæmpelse. Samtidig glemmer vi ikke vores ”jyske andelsrødder”, idet vi bidrager til lokal vækst og udvikling, samtidig bidrager vi til at skabe flere fællesskaber i vores lokalsamfund.

Netop det sidste – bidrage aktivt til lokalsamfundet, var det som gjorde udslaget, da vi hørte om ”dråben i havet – gør en forskel”. For vel lå projektet Ikke i Vestjylland 😉, men det handlede jo netop om fællesskabets ønske om at gøre en forskel ved at holde Frederiksberg mere ren og pæn til gavn for alle borgere i området – og samtidigt var det netop borgerne selv, som tog initiativet til at sikre bæredygtighed gennem opsamling af skrald. Tydeliggørelse og ikke mindst forhåbentlig læring omkring vigtigheden om fællesskabet evne og måske endda forpligtelse til at ”passe på” vores værdier fandt vi unik, og vi blev hurtigt enige om, at dette projekt og denne foreningstanke måtte vi støtte op omkring.

Vi forventer også fremover at støtte op omkring jeres fællesskab, og håber netop jeres fællesskab vil inspirere andre til at danne bærebygtige fællesskaber. Tak for jeres flotte indsats 😊.